3 Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο-Επικοινωνώ και συνεργάζομαι Ε΄- Στ’ τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

να κατανοεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο
να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες μιας μηχανής αναζήτησης πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό
να εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών του/της
να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να εκφράζεται και να επικοινωνεί με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο (γραπτά, ηχητικά ή μέσω βίντεο)
να εκφράζει ιδέες και επιχειρήματα σε δικτυακούς τόπους (π.χ. ιστολόγιο ή ασύγχρονη συζήτηση της τάξης)
να δημιουργεί και να διαμοιράζεται μέσω του Διαδικτύου υλικό (κείμενα, αρχεία εικόνας και ήχου)
να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για επικοινωνία (σύνθεση και αποστολή μηνύματος, επισύναψη αρχείου, απάντηση, προώθηση, βιβλίο διευθύνσεων κ.α.)
να αναγνωρίζει το ρόλο και την αναγκαιότητα του λογισμικού αντιϊκής προστασίας
να διαχειρίζεται σωστά τους κωδικούς ασφαλείας στους λογαριασμούς που διαθέτει
να εφαρμόζει κανόνες ασφάλειας και προστασίας από ηλεκτρονικούς κινδύνους

να γνωρίζει και να επιχειρηματολογεί για τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι ΤΠΕ στην κοινωνία, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
να περιγράφει τη χρησιμότητα ποικίλων εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής (επικοινωνία, εργασία, επιστήμη, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.λπ.)
να αναγνωρίζει, να σέβεται και να αναφέρει την πνευματική ιδιοκτησία υλικού που εντοπίζει και χρησιμοποιεί από το Διαδίκτυο
να γνωρίζει και να αναφέρει τις αλλαγές που θα επέλθουν σε όλους τους τομείς από την μετεξέλιξη του Web σε Web 3.0

 

Βασικά θέματα

Δίκτυο υπολογιστών
Διαδίκτυο
Μηχανές αναζήτησης
Διαμοίραση περιεχομένου
Σύγχρονες συζητήσεις
Ασύγχρονες συζητήσεις
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Προστασία από ιούς
Οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή
Έκφραση και επικοινωνία μέσω Διαδικτύου
Δικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό
Διαμοιρασμός περιεχομένου
Κοινωνική δικτύωση
Κακόβουλο λογισμικό
Πνευματική ιδιοκτησία

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες αναζητούν, αξιολογούν και αξιοποιούν πληροφορίες από ποικίλες πηγές στο Διαδίκτυο και στον
Παγκόσμιο Ιστό, στα πλαίσια κατάλληλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ αλλά και τα άλλα μαθήματα του
Π.Σ. (π.χ. ηλεκτρονικά λεξικά, ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, Google Maps κ.α.). Αξιοποιούν το υλικό της έρευνάς τους για να αναπτύξουν μικρές εκθέσεις, παρουσιάσεις, αφίσες κ.λπ.
Δημιουργούν το ιστολόγιο της τάξης τους και αναπτύσσουν καλές πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας.
Δημοσιεύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τις εργασίες τους, σχετικά άρθρα και αναπτύσσουν θέματα
συζήτησης, δημοσιοποιώντας τα έργα και τις απόψεις τους.
Μπορούν να δημιουργήσουν και να ενσωματώσουν δικτυακούς χάρτες (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς,
αρχαιολογικούς, τουριστικούς κ.λπ.), με παράλληλη χάραξη διαδρομών, υπολογισμό αποστάσεων κ.λπ.
Στα πλαίσια κατάλληλων δραστηριοτήτων, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές επικοινωνούν,
ανταλλάσουν ιδέες, απόψεις και εμπειρίες και συνεργάζονται με συμμαθητές τους από άλλο σχολείο,
χρησιμοποιώντας ασύγχρονες συζητήσεις, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλες εφαρμογές (π.χ. Skype). Εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός π.χ. Webcamera κλπ. μπορεί να διοργανωθεί συζήτηση/συνεργασία
μαθητών/τριών από διαφορετικές αίθουσες της ίδιας ή άλλης σχολικής μονάδας ή να προσκληθεί κάποιος ειδικός να
μιλήσει για ένα επίκαιρο θέμα π.χ. ασφάλεια στο διαδίκτυο, αειφόρος ανάπτυξη κ.ά.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
για:
να οργανώσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπικές μονάδες παραγωγής
(οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.λπ.)
να προσκαλέσουν ειδικούς (π.χ. επιστήμονες, συγγραφείς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες κ.λπ.) να συμμετάσχουν στο
ιστολόγιο της τάξης.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες

 

Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, συζητούν για τις εφαρμογές των ΤΠΕ στον τομέα της επικοινωνίας, της επιστήμης, της εργασίας. Αναλαμβάνουν ρόλους και επιχειρηματολογούν υπέρ και κατά της διάδοσης των ΤΠΕ. Ο διάλογος μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά σε περιβάλλον εφαρμογής Web 2.0, στην πλατφόρμα ψηφιακού σχολείου κ.λπ.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονται:
Με πρωτοβουλία του/της εκπαιδευτικού αναπτύσσονται συνεργασίες με άλλες τάξεις και σχολεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω ασύγχρονης συζήτησης ήτηλεδιάσκεψης (π.χ. Skype) και ανταλλάσουν ιδέες, εμπειρίες και απόψεις, καθώς και υλικό που έχουν δημιουργήσει.
Οι μαθητές δημιουργούν το ιστολόγιο της τάξης τους ή/και wiki για ένα επίκαιρο θέμα. Κατανοούν την έννοια και το
λόγο δημιουργίας του και αναπτύσσουν καλές πρακτικές αξιοποίησής του. Δημοσιεύουν τις εργασίες που συνθέτουν
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και εκκινούν θέματα συζήτησης, δημοσιοποιώντας τις απόψεις τους.

Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/τριες:
Καταγραφή δρώμενων σχολικής εκδήλωσης
Δημιουργία κουίζ με γεωγραφικά στοιχεία, υψομετρικά χαρακτηριστικά, βάθη των θαλασσών κ.α.
Πολυμεσικό παιχνίδι με γεωγραφικές συντεταγμένες πόλεων ή άλλων τοποθεσιών σε Ελλάδα/Ευρώπη, ενεργά ηφαίστεια κ.α.
Μετά την επίδειξη σχετικού πληροφοριακού υλικού για τις βασικές αρχές του Web 3.0 οι μαθητές/τριες σε ομάδες, εντοπίζουν τις διαφορές από το Web 2.0 και παραθέτουν παραδείγματα αλλαγών που θε συμβούν με την εμφάνιση των εφαρμογών Web 3.0.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό
Φυλλομετρητές
Πλατφόρμα ψηφιακού σχολείου
Φωτόδεντρο
Εφαρμογές Web 2.0, ιστολόγιο, wiki
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου www.saferinternet.gr
Εκπαιδευτική τηλεόραση www.edutv.gr
Εκπαιδευτικές πύλες
Δικτυακή Πύλη-Κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης του eTwinning www.etwinning.net
Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http://grafis.sch.gr/
Διαδίκτυο και Διαδίκτυο των Πάντων(Internet and Internet of Things-IoT) http://aesop.iep.edu.gr/node /5817

Φυλλομετρητές
Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http://grafis.sch.gr
Εκπαιδευτική τηλεόραση www.edutv.gr
Εκπαιδευτικές πύλες
Ηλεκτρονικά λεξικά και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες
Wikipedia
Google Maps
Google Earth
Ιστολόγια
Πλατφόρμες σύγχρονης συζήτησης
Πλατφόρμες ασύγχρονης συζήτησης (chat, videoconference)
Δικτυακά λογισμικά οπτικοποίησης, προσομοίωσης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, διαμοιρασμού αρχείων εικόνας και ήχου.
Διδακτικό σενάριο: Επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση Web 2.0 Εργαλείων http://aesop.iep.edu.gr/node /22799