1 Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο – Επικοινωνώ και συνεργάζομαι Α΄και Β’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι
ικανός/ή:
να χρησιμοποιεί φυλλομετρητή και να πλοηγείται σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους
να εντοπίζει και να κάνει χρήση διαδικτυακών πόρων, π.χ. βίντεο, ήχος, εκπαιδευτικά παιχνίδια
να ανακτά πληροφορίες από πολυτροπικό κείμενο (π.χ. αντιγραφή/επικόλληση κειμένου και εικόνας)
να διακρίνει τις διάφορες μορφές έκφρασης της πληροφορίας
να αναγνωρίζει το διαδίκτυο ως μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας

 

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:
να διακρίνει τις διαφορές του ηλεκτρονικού από το συμβατικό ταχυδρομείο
να αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
να συνθέτει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
να αναγνωρίζει βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (αποστολέα, θέμα, παραλήπτη, περιεχόμενο)
να απαντά σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα

 

Βασικά θέματα

 

Φυλλομετρητής
Ιστοσελίδα
Δικτυακός τόπος
Χειρισμός βίντεο σε ιστοσελίδα
Πολυτροπικό κείμενο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Χρησιμότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αποστολέας/παραλήπτης/θέμα/περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος
Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
Ανάγνωση και απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

 

Οι μαθητές/τριες, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, εξοικειώνονται με τη χρήση του
φυλλομετρητή και την πλοήγηση σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους. Για το σκοπό αυτό, υλοποιούν κατάλληλες δραστηριότητες. Η θεματολογία θα πρέπει να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους άλλους άξονες γραμματισμού της διδασκαλίας και να αντλεί θέματα από τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών/τριών.

Ενδεικτικά προτείνονται:
Επίσκεψη και χρήση ιστοσελίδων με εκπαιδευτικό βίντεο, πληροφορίες, πολυτροπικό κείμενο (Α’ & Β’ τάξη)
Επίσκεψη ιστοσελίδων με εκπαιδευτικά παιχνίδια (Α’ τάξη)
Χρήση ηλεκτρονικού λεξικού (Α’ & Β’ τάξη)
Επίσκεψη στη Βικιπαίδεια για αναζήτηση συγκεκριμένων λημμάτων. (Β’ τάξη)
Ασκήσεις αναγνώρισης των διαφόρων μορφών έκφρασης της πληροφορίας με ή χωρίς υπολογιστή (Α’ τάξη)

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες

 

Οι μαθητές/τριες, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, εξοικειώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υλοποιούν μικρές δραστηριότητες. Η θεματολογία θα πρέπει να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους άλλους άξονες γραμματισμού της διδασκαλίας και να αντλεί θέματα από τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών/τριών.

Ενδεικτικά προτείνονται:
Διερεύνηση των διαφόρων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. (Α’ τάξη)
Εντοπισμός των στοιχείων επικοινωνίας της σχολικής μονάδας τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. (Α’ & Β’ τάξη)
Αποστολή μηνύματος στο Δήμαρχο της πόλης με τις προτάσεις των μαθητών για βελτιώσεις στο σχολείο/γειτονιά τους (Α’ & Β’ τάξη)
Προσομοίωση επικοινωνίας με επιστήμονα από τον οποίο οι μαθητές ζητούν πληροφορίες για την ανακύκλωση (Β’ τάξη)
Αποστολή μηνυμάτων και επικοινωνία με μαθητές άλλου (συνεργαζόμενου) σχολείου (Α’ & Β’ τάξη)
Αποστολή μηνύματος σε ΜΚΟ (π.χ. WWF) για την προστασία ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση (Β’ τάξη)

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Φυλλομετρητής
Εκπαιδευτική τηλεόραση www.edutv.gr
Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες
Βικιπαίδεια https://el.wikipedia.org
Ηλεκτρονικά λεξικά
Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες
Δικτυακοί τόποι μουσείων
Φωτόδεντρο
Διδακτικό σενάριο: Εφημερίδες! http://aesop.iep.edu.gr/node/5943
Ψηφιακές συλλογές ΕΡΤ http://archive.ert.gr/arxiki/ert-pai-scholio/
On-line μεταφραστές κειμένου https://translate.google.com/

Εκπαιδευτικά παιχνίδια http://gcompris.net/

Υπηρεσία ΠΣΔ για ηλεκτρονική αλληλογραφία
Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1481
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-671
Μηχανές-Επικοινωνία-Ενημέρωση http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-9337