2 Β1. Γνωρίζω το Διαδίκτυο – Επικοινωνώ και συνεργάζομαι Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή
• να χρησιμοποιεί φυλλομετρητές για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο
• να διακρίνει τον Παγκόσμιο Ιστό ως χώρο παρουσίασης και αναζήτησης πληροφοριών
• να αναζητά και να βρίσκει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σκοπό
• να χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης για την ανεύρεση πηγών για ένα συγκεκριμένο σκοπό
• να εξοικειωθεί και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστολόγια, wikis κ.λπ.
• να αποθηκεύει ιστοσελίδες στο μέσο αποθήκευσης
• να αναγνωρίζει το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, πληροφόρησης, συνεργασίας, έκφρασης και ψυχαγωγίας
• να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με ασφάλεια και να ακολουθεί κανόνες προστασίας

να εξοικειωθεί και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστολόγια, wikis κ.λπ.
να αποθηκεύει ιστοσελίδες στο μέσο αποθήκευσης
να υιοθετεί βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Βασικά θέματα

Φυλλομετρητής, Πλοήγηση, Ιστοσελίδα, Δικτυακός τόπος, Χειρισμός βίντεο σε ιστοσελίδα
Αναζήτηση πληροφορίας, Ιστοεξερευνήσεις, Επικοινωνία, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιστολόγια
Wikis
Ασφάλεια και καλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες ανακαλούν βιώματα και εμπειρίες για το Διαδίκτυο υπό την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού τους.
Γίνεται συζήτηση για τις βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες με στόχο να αναδειχθεί η σημασία του παγκόσμιου δικτύου
στην ατομική και κοινωνική ζωή ως μέσο επικοινωνίας, πληροφόρησης, συνεργασίας, έκφρασης και ψυχαγωγίας. (Γ’
& Δ’ τάξη)
Οι μαθητές, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, πλοηγούνται σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους και αναζητούν πληροφορίες, φωτογραφίες και άλλο υλικό με στόχο τη δημιουργία poster, ψηφιακού άλμπουμ ή
πολυμεσικής παρουσίασης. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι δικτυακοί τόποι του Δήμου, του Μουσείου της Ακρόπολης, του Ιδρύματος Ευγενίδου, του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η Wikipedia κ.α. (Γ’ τάξη)
Χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης και εξοικειώνονται με τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών χρησιμοποιώντας
διαφορετικές λέξεις-κλειδιά. Εκτυπώνουν τμήματα ιστοσελίδων που σχετίζονται με την εργασία τους.
Αποθηκεύουν στο δίσκο τους σχετικές σελίδες και ψηφιακό υλικό (κείμενο, εικόνες κ.λπ.) και δημιουργούν σελιδοδείκτες στο φυλλομετρητή. (Γ’ & Δ’ τάξη)
Με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν συνεργατικά υλικό στο wiki ή στο ιστολόγιο της τάξης, με θέματα από το σχολικά μαθήματα και το διαθεματικό πεδίο. (Δ’ τάξη)
Χρησιμοποιούν πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. το Webmail του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) για να
ανταλλάξουν μηνύματα. Επειδή οι μαθητές σε αυτή την ηλικία δεν έχουν ατομικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, μπορεί να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός τάξης στο ΠΣΔ ή να χρησιμοποιηθεί αυτός του/της
εκπαιδευτικού ή του σχολείου κ.λπ. (Γ’ & Δ’ τάξη)
Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού και συζητώντας μαθαίνουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις
ιστοσελίδες σχετικά με τις πνευματικές άδειες. Επίσης, συζητούν και μαθαίνουν για τα πνευματικά δικαιώματα που
διέπουν τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. εικόνες, βίντεο, τραγούδια, άρθρα) και πώς τα διαχειριζόμαστε
νόμιμα. (Γ’ & Δ’ τάξη)

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Διαδικτυακή τηλεόραση & ραδιόφωνο webtv.ert.gr, webradio.ert.gr
Εκπαιδευτικές πύλες
Διδακτικό σενάριο: Γνωριμία με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του http://aesop.iep.edu.gr/node/13647
Διδακτικό Σενάριο: Δημιουργώ το δικό μου Wiki http://aesop.iep.edu.gr/node/15997

Φυλλομετρητής, Εκπαιδευτική τηλεόραση, Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, Ηλεκτρονικά λεξικά, Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, Δικτυακοί τόποι μουσείων, Μαθητική πύλη, Ψηφιακή πλατφόρμα σχολείου, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Wikipedia, Εκπαιδευτική τηλεόραση (http://www.edutv.gr)
Εκπαιδευτικές πύλες, Ιστολόγια, Wikis, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου, http://www.saferinternet.gr