2 Γ2. Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή
να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα
να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει
να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του
να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες και υλικό
να συνθέτει, να δημιουργεί και να μετασχηματίζει πληροφορίες και υλικό
να εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης των πηγών και των πληροφοριών που χρησιμοποιεί
να ολοκληρώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει από τις άλλες θεματικές ενότητες
να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που αναλαμβάνει
να αξιοποιεί προηγούμενα έργα και τις γνώσεις του για να βελτιώσει τις δημιουργίες του
να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του
να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας
να βιώνει ικανοποίηση και να αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του μέσα από την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των έργων του
να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη ζωή του σημερινού ανθρώπου

 

Βασικά θέματα
Πληροφορικός
γραμματισμός
Διαθεματικότητα
Σχολική ζωή
Κοινωνική ζωή
Ανάλυση και
σύνθεση εργασιών
Επιλογή και
αξιολόγηση πηγών,
πληροφοριών και
εργαλείων ΤΠΕ
Οργάνωση και
συντονισμός
εργασιών
Συνεργασία και
αλληλοϋποστήριξη
Χρησιμότητα των
ΤΠΕ στη ζωή

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και υλοποιούν σχέδια έρευνας μικρής και μεγάλης διάρκειας, τα οποία
απαιτούν τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και υλικού, τη χρήση ποικίλων εργαλείων των ΤΠΕ, ψηφιακών
και έντυπων πηγών κ.λπ. Δημιουργούν ολοκληρωμένα έργα και τα παρουσιάζουν στην τάξη.
Η θεματολογία των σχεδίων εργασίας εντάσσεται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής
και της κοινωνικής ζωής. Προτείνεται η υλοποίηση διαθεματικών εργασιών που συνδέουν διάφορα μαθήματα
του Προγράμματος Σπουδών (γλώσσα, ιστορία, περιβάλλον, μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.).

Ενδεικτικά σχέδια έρευνας που προτείνονται:
1. Μία ψηφιακή ιστορία (Γ’ τάξη)
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακής ιστορίας. Το θέμα μπορεί να αντληθεί
από τα μαθήματα του Π.Σ., το διαθεματικό πεδίο, τη σχολική και την κοινωνική ζωή (π.χ. μυθολογία, ιστορικά γεγονότα, γιατί ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, ποδηλατοδρόμοι στην πόλη μας, τρώμε υγιεινά; κ.λπ.). Με
την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες σχεδιάζουν το σενάριο και δημιουργούν τους ήρωες
συντάσσουν διαλόγους χρησιμοποιώντας λογισμικό επεξεργασίας κειμένου δημιουργούν παραλλαγές ιστοριών και γεγονότων αναζητούν και αποθηκεύουν κατάλληλες εικόνες από το Διαδίκτυο σχεδιάζουν και δημιουργούν εικόνες και γραφικά με κατάλληλο λογισμικό εισάγουν στην εφαρμογή το υλικό, μουσική, εφέ κ.λπ., χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό παρουσιάσεων ή πολυμέσων ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους έργο και το παρουσιάζουν στην τάξη

2. Ιστοεξερεύνηση (Γ’ & Δ’ τάξη)
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλους-διαθεματικές προσεγγίσεις, με στόχο να υλοποιήσουν ένα σχέδιο έρευνας με τη μορφή ιστοεξερεύνησης (WebQuest). Το θέμα διερεύνησης και μελέτης μπορεί να αντληθεί από τα άλλα μαθήματα του Π.Σ., το διαθεματικό πεδίο, τη σχολική ή την κοινωνική ζωή.

Ενδεικτικά θέματα που προτείνονται:
Η ιστορία του τόπου μας
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη αρχαιότητα
Οι θεοί του Ολύμπου
Οι κλιματικές αλλαγές
Το βασίλειο των μελισσών
Είναι υγιεινό; Διατροφή και υγεία
Προστατεύουμε το δάσος της περιοχής μας

Οι μαθητές/τριες αξιοποιούν τις προτεινόμενες πηγές από τον/την εκπαιδευτικό αλλά και άλλες πηγές, που εντοπίζουν κατά από την έρευνά τους, με στόχο να συλλέξουν πληροφορίες ή υλικό και να διαπραγματευτούν συγκεκριμένα ζητήματα-προβλήματα που τους ανατίθενται. Το τελικό έργο που καλείται να ολοκληρώσει κάθε ομάδα μπορεί να είναι μια παρουσίαση, ένα πόστερ, μια έκθεση ψηφιακών έργων, μια σχολική ημερίδα κ.λπ.

 

3. Το ιστολόγιο της τάξης (Δ’ τάξη)
Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν το ιστολόγιο της τάξης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή στην πλατφόρμα του σχολείου. Συνεργάζονται και εμπλουτίζουν το ιστολόγιο με άρθρα, πολυμεσικό υλικό και πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό. Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά, τόσο από την τάξη όσο και από το σπίτι. Αναπτύσσουν συζητήσεις και σχολιάζουν τα σχετικά άρθρα του ιστολογίου. Ζητούν τη συμμετοχή και το σχολιασμό από τους συμμαθητές άλλων τάξεων και από τους δασκάλους του σχολείου.

Ενδεικτικά θέματα που προτείνονται:
Η εφημερίδα της τάξης μας
Οι δράσεις του σχολείου μας
Η ζωή στην πόλη μας Μουσική και μουσικά όργανα
Η αγροτική παραγωγή της περιοχής μας
Ιστορία και μυθολογία
Ανακύκλωση στην πόλη μας
Η ιστορία του τόπου μας.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό
Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
Λογισμικό Παρουσιάσεων
Λογισμικά πολυμέσων
Λογισμικό Ζωγραφικής
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης
Λογισμικό δημιουργίας χρονογραμμής
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Wikipedia
Google Maps
Ιστοεξερευνήσεις
Ιστολόγια
Wiki

Υπηρεσία ΠΣΔ για ηλεκτρονική αλληλογραφία
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Σαρωτής