2 Δ1. Οικοδομώ ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:
να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με ασφάλεια και να τηρεί βασικούς κανόνες προστασίας
να γνωρίζει αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων
να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που βρίσκει σε δικτυακές πηγές.
να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου
να παρουσιάζει θέματα/ζητήματα ως μελλοντικός πολίτης στην ψηφιακή εποχή

 

Βασικά θέματα
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Πνευματική ιδιοκτησία
Προσωπικά δεδομένα ΤΠΕ και καθημερινότητα

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού ενημερώνονται και συζητούν για τις βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Στο εργαστήριο ο/η εκπαιδευτικός εμπλέκει τους
μαθητές/τριες σε εκπαιδευτικά παιχνίδια ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους του Διαδικτύου και βασικά βήματα αντιμετώπισης (Γ’ τάξη).
Προβολή βίντεο και συζήτηση για την ανωνυμία και την πλαστοπροσωπία στο Διαδίκτυο (Γ’ & Δ’ τάξη).
Οι μαθητές/τριες με την υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού αξιοποιούν εφαρμογές των ΤΠΕ προκειμένου να παρουσιάσουν θέματα ή να υλοποιήσουν δραστηριότητες που αφορούν επίκαιρα θέματα της σύγχρονης κοινωνίας. (Γ’ & Δ’ τάξη).
Αναφορά και πρακτική εφαρμογή βασικών κανόνων ευπρεπούς συμπεριφοράς (Netiquette) στο Διαδίκτυο. (Γ’ &Δ’ τάξη).
Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας στο
Διαδίκτυο. (Δ’ τάξη).

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
Κόμβος του ΠΣΔ http://internet-safety.sch.gr
Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://www.edutv.gr/index.php/diadiktio
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου http://www.saferinternet.gr
Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω http://aesop.iep.edu.gr/node/15135
CyberKid – Οδηγίες ψηφιακής ασφάλειας http://www.cyberkid.gov.gr/
Netiquette: κανόνες της ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς https://goo.gl/68Is0L
Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων http://goo.gl/JSB49x
Πνευματική ιδιοκτησία https://goo.gl/czHKLg