Εξοπλισμός – Κόστος

edit

Μερικές συσκευές είναι οι παρακάτω:

 1. Microbit:  Πληροφορίες
  Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να έχουμε κάποια συσκευή για να κάνουμε πειράματα. Υπάρχει ιστοσελίδα στην οποία μπορούμε να βρούμε προσομοιωτή.
  Συσκευές
 2. Arduino:  Πληροφορίες
  Συσκευές
 3. LEGO WE DO 2.0:  Πληροφορίες
  Συσκευές
  Απαιτήσεις συστήματος
 4. Lego Mindstorms: Πληροφορίες
  Συσκευές