Οι κάρτες μας στο Padlet

Να συνδεθείτε με τους κωδικούς Google. Να βρείτε τον σύνδεσμο που δημιουργήσατε την προηγούμενη φορά, να επεξεργαστείτε την κάρτα σας έτσι ώστε να λέει τα εξής:

Σας εύχομαι/ευχόμαστε

Καλά Χριστούγεννα ή Καλές γιορτές ή Καλή Πρωτοχρονιά.

Σε κάποιο σημείο γράψτε ένα ψευδώνυμο με το οποίο θα θέλατε να παρουσιάζεστε στο διαδίκτυο.

Θυμόμαστε πάντα ότι προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα.

Μετά να ανεβάσετε τα έργα σας στο padlet γράφοντας στο επάνω μέρος το πρώτο γράμμα από το όνομα και το πρώτο γράμμα από το επίθετο. Για παράδειγμα: Γ. Π.. Όσοι έχουν χρόνο να ανεβάσουν και των μικρών τάξεων. Ο φάκελος είναι users κοινόχρηστα.