Γλώσσα 16/4: Επανάληψη στο Λεξιλόγιο

Μάθημα: Επαναληπτικό Λεξιλόγιο
Χρονοδιάγραμμα: έως Τρίτη 20/4

Σήμερα κάναμε επανάληψη στο λεξιλόγιο της ενότητας, συμπληρώνοντας την άσκηση στο Βιβλίο σελ. 71-72.

🏡Σπίτι
Βήμα 1ο: Βάζω τα ουσιαστικά της άσκησης του Βιβλίου σε αλφαβητική σειρά (να γίνει στο τετράδιο γλώσσας)


Βήμα 2ο: Κάνω τις επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας:
Επαναληπτικές Ασκήσεις

Leave a Reply