Δημιουργώ με τον κειμενογράφο- ένα ηλεκτρονικό βιβλίο

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε αλλά και να εκτυπώσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο που θα βρείτε παρακάτω. Θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε πολλές από τις έννοιες που είδαμε στην τάξη πάνω στο γράψιμο κειμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Δραστηριότητα - Περιγράφω τον εαυτό μου

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα πρέπει να εισάγετε επιγραμματικά, με μερικές λέξεις, λίγα λόγια για εσάς μέσα στα πλαίσια. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια αυτών, γράψτε 2-3 παραγράφους για τον εαυτό σας και περιγράψτε τον. Στο τέλος, πατήστε το finish και στείλτε την απάντηση στο email μου (pmpozikis@gmail.com). Γράψτε τα στοιχεία σας και το email και πατήστε αποστολή για να δω τις απαντήσεις σας!

Leave a Reply