ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ AUDACITY

Αρχικός ήχος

Τελικός ήχος

Leave a Reply