ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OPENSHOT

Αρχικό βίντεο

Τελικό βίντεο

Leave a Reply