ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Είδαμε, στο τελευταίο μάθημα στο σχολείο, τις παρουσιάσεις, δηλαδή πως μπορούμε να μετατρέψουμε το κείμενο μας σε κάτι πολύ όμορφο, προσθέτοντας του εικόνες, χρώματα, εφέ, ήχους και βίντεο. Αυτό το κάναμε, μέσω μιας μικρής εργασίας στο πρόγραμμα OpenOffice Impress, που υπάρχει στο πακέτο του OpenOffice. Για όσα παιδιά θέλουν κάτι αρκετά απλούστερο, μπορούν να δοκιμάσουν το ανάλογο ΟΟΟ4Kids Impress

Στα τελευταία μαθήματα τηλεκπαίδευσης, είδαμε πως μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο. Αυτό το κάναμε, με τρεις απλές εργασίες, στα προγράμματα Photoshop Express (εικόνα),  Audacity (ήχος) και OpenShot (βίντεο).

Ο σύνδεσμος που σας έδωσα παραπάνω για το Photoshop Express απαιτεί windows 10 και windows store.To πρόγραμμα όμως υπάρχει και σε Android (tablet, κινητά), οπότε αναζήτηστε το  στο Google Store ως ADOBE PHOTOSHOP EXPRESS

Το Openshot υπάρχει και σε Android (tablet, κινητά), οπότε αναζήτηστε το και αυτό  στο Google Store ως OpenShot.

Leave a Reply