ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3

Βάζουμε στα κενά ο,τι λείπει :

3+...=10.

8+...=10.

5+... =10.

7+...=10.

0+...=10.

6+2+...=10.

4+1+...=10.

1+5+...10.

One Comment on “ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3

Leave a Reply