ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 11

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

1) Πέντε παιδιά έχουν γενέθλια στις παρακάτω ημερομηνίες. Βάλτες πάλι σε σειρά ξεκινώντας από αυτήν που είναι ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ:

29 Απριλίου 8 Ιανουαρίου 15 Ιουνίου 11 Μαρτίου 1 Ιουνίου

2)Γράψτε την ημέρα που πρέπει να μπει ΑΝΑΜΕΣΑ στις άλλες δύο:

Τρίτη ............. Πέμπτη

Σάββατο ................ Δευτέρα

Τετάρτη ............... Παρασκευή

Δευτέρα ........... Τετάρτη

Leave a Reply