ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Σήμερα λέμε να ασχοληθούμε με τις μεταδοτικές ασθένειες. Ένα θέμα που είναι επίκαιρο, όσο ποτέ άλλοτε. Θα πρέπει όμως πρώτα να μελετήσετε την αντίστοιχη ενότητα από το Βιβλίο του Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών. Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ξεκινήσετε.

 

Δραστηριότητα 1η

 

Δραστηριότητα 2η (σταυρόλεξο)

Leave a Reply