ΣΤΑΣΗ ΒΡΟΧΟΣΤΑΛΙΔΩΝ

https://files.e-me.edu.gr/s/8r4Pf8PT7S7r6MF

 

 

 

 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΩΣ ΤΟ 20.000

Μαθαίνω τον τρόπο με τον οποίο διαβάζω μεγάλους αριθμούς και την αξία θέσης των ψηφίων

https://files.e-me.edu.gr/s/x1qHJDXbvItirMT