ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΩΣ ΤΟ 20.000

Μαθαίνω τον τρόπο με τον οποίο διαβάζω μεγάλους αριθμούς και την αξία θέσης των ψηφίων

https://files.e-me.edu.gr/s/x1qHJDXbvItirMT

Leave a Reply