19/11/2020

ΓΛΩΣΣΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ σελ.59.

στη δεύτερη παράγραφο από "Πουλάκια... βράχου" βρίσκω και γράφω όλα τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Επίσης αν είναι ενικός ή πληθυντικός αριθμός.

Γράφω στο τετράδιο γλώσσας με ημερομηνία.