4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μαθαίνω τον αισθητήρα υπερήχων

Μελετήστε το φύλλο εργασίας για τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας του αισθητήρα υπερήχων

4.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ a

και στη συνέχεια προσπαθήστε να κάνετε το ρομπότ να κινείται στο χώρο συνεχώς , και μόλις συναντά εμπόδιο να αλλάζει πορεία.

Βάλτε τις εντολές στο μπλοκ loop για συνεχή επανάληψη

Leave a Reply