Β΄ Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453 – 1821)

Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κεφ. 3 Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κεφ. 4    Η οικονομική ζωή

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κεφ. 6 Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

ΚΕΦ. 6 SPACED LEARNING

ΚΕΦ. 6 2ο SPACED LEARNING

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κεφ. 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

Κεφ. 9 Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

1ο SPACED LEARNING

2ο SPACED LEARNING

ΚΕΦ. 9 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟ΄ΧΩ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Leave a Reply