Προς τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης αναφορικά με τις εισαγωγικές στο Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου

Αγαπητά μου παιδιά, δυστυχώς, η τρέχουσα πανδημία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση των κεφαλαίων που αναφέρονται στην Ιστορία της Ελληνικής μουσικής και στα τοπικά μουσικά ιδιώματα της Ελλάδας, θέματα που σχετίζονταν με τη δεύτερη εργασία, όπως και την παρουσίαση του υλικού που σχετίζεται με την Τρίτη εργασία, με θέμα την Μουσική των Βαλκανίων.

Ας ελπίσουμε ότι η πανδημία θα υποχωρήσει σύντομα, ώστε να ξαναβρεθούμε στο σχολείο με νέα διάθεση για ζωή και μάθηση μετά την απομόνωση στα σπίτια μας.

Μπορούμε, εντούτοις, να αφιερώσουμε ένα μέρος από το χρόνο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το Σχολικό Δίκτυο και το διαδίκτυο γενικότερα, ώστε να επαναφέρουμε στη μνήμη μας κάποιες σημαντικές γνώσεις που αποκτήσαμε στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, και να είμαστε, με επάρκεια, προετοιμασμένοι για το μάθημα της μουσικής στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου.

Ένα σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει από την απότομη διακοπή των μαθημάτων, αφορά στους μαθητές εκείνους που είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Όπως και για τους μαθητές που δεν ήταν τόσο αποφασισμένοι και είχαν δηλώσει ότι θα συζητούσαν με τους γονείς τους προκειμένου να καταλήξουν σε μια τελική θετική η αρνητική απάντηση, αναφορικά με μια τέτοια συμμετοχή.

Για να αντιμετωπισθεί αυτό το ζήτημα, ώστε οι μαθητές των τμημάτων του ΣΤ1 και ΣΤ2 που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την διεύθυνση του Σχολείου, ώστε να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους.

Φυσικά, η ύλη που απαιτείται να καλυφθεί δεν είναι κάτι που πρέπει να αφήνει αδιάφορα τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν την πρόθεση να συμμετάσχουν σε αυτές τις εξετάσεις. Αντίθετα, το υλικό αυτό είναι αναγκαίο και γι αυτή τη κατηγορία των παιδιών, μιας και σχετίζεται και με την ύλη που διδάχτηκε στην τάξη της Ε΄Δημοτικού. Εντούτοις, για τα παιδιά που θα συμμετάσχουν είναι ευνόητο ότι αποτελεί προτεραιότητα.

Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση ώστε να συντομευθεί η οργάνωση μιας τάξης αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο.