ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8-Υπολογίζω με πρόσθεση και πολλαπλασιασμό

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDozZDdlZThjOGQ5MTI3NGM1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 7-Πολλαπλασιασμό,πρόσθεση και αφαίρεση

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo3NDFiMDM3ZTIzOWZmNTc4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6-Γεωμετρικά σχήματα και στερεά

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo3NTEzNmQ5MWE4MTJmZDA2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5-Ευρώ-Υπολογίζω τα ρέστα

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDoyOGYyOWJkYzFkNzI2MTg4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4-Γνωρίζω τα ευρώ

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDozYjU3NjMyOGVlYjNlMmZi

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3-Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo3NGRjYTdmYWFmNjcwMTUy

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-Αριθμητικά μοτίβα-Βρίσκω το μισό

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDoyZDljNDZkMzllNGEyNzU5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1-Γνωρίζω τους διψήφιους αριθμούς

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo0YTI4MDEyMDJmMjU4YTZh

ΓΛΩΣΣΑ 5-Τα ουσιαστικά και οι μήνες

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDpiMTVmYTBmNDFhMDZhM2U

ΓΛΩΣΣΑ 4-Άρθρα και ουσιαστικά

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo0MzIwOGU0MDc5MjMwOTU