Οδηγός για Γονείς – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Ένας πλήρης οδηγός για διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις εφήβων, διαζευγμένων γονέων, συγγενών με σοβαρό νόσημα κλπ., που συντάχθηκε από το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του ΓΝΠΑ «Παν. & Αγλ. Κυριακού»

Οδηγός για Γονείς