Κρυπτόλεξο: αντικείμενα στην τάξη μας…

Βρες 5 αντικείμενα που υπάρχουν στην τάξη μας!

Θα ψάξεις οριζόντια 🙂