Περιγράφω χρησιμοποιώντας επίθετα

Πώς μπορώ να περιγράψω κάτι που βλέπω;

Ανοίξτε το αρχείο τα επίθετα και θα μάθετε γι' αυτές τις μαγικές λεξούλες που μεγαλώνουν τις προτάσεις μας και τις κάνουν πιο όμορφες!

Κάνω περισσότερες ασκήσεις για εξάσκηση!