Μικροσυσκευές κουζίνας!

Στην κουζίνα όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει μικροσυσκευές. Μπορούμε όμως να τις αναγνωρίσουμε;

Ας προσπαθήσουμε, συμπληρώνοντας το παρακάτω φύλλο εργασίας !

Φύλλο εργασίας μικροσυσκευές κουζίνας