Παίζω και μαθαίνω τα όργανα του σώματος

Σέρνω τις εικόνες με τα όργανα του σώματος στο σωστό κουτάκι!