Εργονομία-Προφυλάξεις του υπολογιστή

  • Ποια είναι η σωστή θέση και στάση του σώματος, όταν καθόμαστε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή;
  • Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η πολύωρη χρήση του υπολογιστή στην υγεία μας;

Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Ώρα για εξάσκηση Αρχές Εργονομίας

Δραστηριότητα: Εργονομία-Προφυλάξεις