Παίζουμε και μαθαίνουμε τα μπαχαρικά…

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πατάμε επάνω στις κάρτες και προσπαθούμε να βρούμε την ίδια εικόνα!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πατάμε επάνω στις κάρτες και προσπαθούμε να βρούμε την εικόνα του μπαχαρικού και την ονομασία του!