Ώρα για παιχνίδι – Κρυπτόλεξα

κρυπτόλεξο 1

κρυπτόλεξο 2

κρυπτόλεξο 3

κρυπτόλεξο 4

κρυπτόλεξο 5

κρυπτόλεξο 6

Με υπολογιστή ….στη τσέπη

Με υπολογιστή τσέπης

 

Ασκήσεις και παιχνίδια με ευρώ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩ

 

Αριθμοί από το 0-100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100

Αριθμοί από το 10 – 20

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20        

Αριθμοί από το 0 – 10

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10  
       

Μουσικά….κλειδιά

Μουσικά ....κλειδιά ....

 

 

 

Με το στόμα μου μπορώ να κάνω πολλά!

Με το στόμα μου μπορώ να κάνω πολλά

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα_Online

To Jele είναι ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό σύστημα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση την ύλη του Δημοτικού σχολείου