Το εσωτερικό του υπολογιστή.

Λοιπόν, κατεβείτε προς τα κάτω να δείτε όλα τα άρθρα και μετά διαβάστε τις παρακάτω διαφάνειες (σειρά από slides) που θα έχουμε για το μάθημα που θα κάνουμε την επόμενη φορά, που είναι από κάτω: Εκεί πατάτε κάτω από τις διαφάνειες το τέταρτο κουμπί >> το διπλό βελάκι για να πηγαίνετε στην επόμενη διαφάνεια όταν θέλετε. Όταν τελειώσετε, μπορείτε αν θέλετε κατεβαίνοντας τέρμα κάτω να δείτε και άλλες εργασίες όπως αυτή, να την ανοίξετε και να την δείτε.

https://slideplayer.gr/slide/2822708/#.Xta53C6IYww.gmail

Leave a Reply