ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ – Verbkonjugation

Διαλέξτε την σωστή κλίση του κάθε ρήματος!!!   MULTIPLE CHOICE

Θυμάστε τις καταλήξεις ????? Εδώ 1 παράδειγμα με το ρήμα wohnen

ich              -e     (wohne)                                           wir       - en      (wohnen)

du              - st    (wohnst)                                         ihr         - t        (wohnt)

er, sie es     - t     (wohnt)                                    sie, Sie         - en     (wohnen)

Skip to toolbar