1η εβδομάδα δραστηριοτήτων (30/3/2020-3/4/2020)

  1. Κάνω επανάληψη από το 1ο κεφάλαιο της Άλγεβρας τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 1.4 είτε από το σχολικό μου βιβλίο είτε από τα φυλλάδιά μου
    2. Μελετώ το φυλλάδιο που περιγράφει τη διαδικασία επίλυσης μιας εξίσωσης 1ου βαθμού: Βήματα επίλυσης εξίσωσης
    3. Παρακολουθώ το βίντεο για να θυμηθώ τη διαδικασία επίλυσης μιας εξίσωσης 1ου βαθμού και τις ειδικές περιπτώσεις (αόριστη/αδύνατη): Βίντεο
    4. Λύνω την άσκηση:
    5. Λύνω τις ασκήσεις 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β και 3ζ από το φυλλάδιο: Φυλλάδιο Ασκήσεων . Μπορώ να στείλω τις ασκήσεις μου στο e-mail: foudakat@hotmail.com. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944205628