Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ένας γεωργός έχει στην αυλή του κότες και κουνέλια. Τα πόδια τους συνολικά είναι 60. Πόσες είναι οι κότες και πόσα τα κουνέλια;

1η εβδομάδα δραστηριοτήτων (30/4/2020-3/4/2020)

1. Κάνω επανάληψη από το 1ο κεφάλαιο της Άλγεβρας τις παραγράφους 1.2-1.4 είτε από το σχολικό μου βιβλίο είτε από τα φυλλάδιά μου
2. Μελετώ το φυλλάδιο με τη θεωρία των παραπάνω παραγράφων: Θεωρία
3. Λύνω την άσκηση:

4. Λύνω το Μικροπείραμα 1: Μικροπείραμα 1

5. Λύνω το Μικροπείραμα 2: Μικροπείραμα 2

6. Λύνω το Μικροπείραμα 3: Μικροπείραμα 3

7. Διασκεδάζω με τις κάρτες μνήμης:

8. Λύνω τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4 και 5 από το φυλλάδιο: Φυλλάδιο Ασκήσεων . Μπορώ να στείλω τις ασκήσεις μου στο e-mail: foudakat@hotmail.com. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944205628