Επιμορφωτικές συναντήσεις σχολικού έτους 2018- 2019

  • 6 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα  «Η συνδιδασκαλία μαθημάτων στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.»
  • 16 Ιανουαρίου  με θέμα: «Υποβολή και Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης στο Πλαίσιο της Μ.Ν.Α.Ε»
  • 15 Μαρτίου με θέμα: «Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή στο πλαίσιο Μ.Ν.Α.Ε.»
  • 26 Μαρτίου με θέμα: «Ο ρόλος του Ψυχολόγου στα ΕΠΑ.Λ.: Θετικές προκλήσεις και προβληματισμοί»
Skip to toolbar