Γλώσσα 29/4- Τα μέρη του Λόγου

Μάθημα: Επανάληψη στα Μέρη του Λόγου- Προσωπικές Αντωνυμίες- Χρονική Αντικατάσταση- Προστακτική
Χρονοδιάγραμμα: έως Δευτέρα 4/5

Βήμα 1ο: Μελετώ τις παρακάτω διαφάνειες
- Μέρη του Λόγου
https://www.scribd.com/document/458097940/%CE%A4%CE%B1-%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B7-%CE%A4%CE%BF%CF%85-%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85#from_embed
- Προσωπικές Αντωνυμίες
https://www.scribd.com/document/458097923/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82#from_embed
- Προστακτική Έγκλιση
https://slideplayer.gr/slide/2626913/

*Μπορείτε να αξιοποιήσετε το σχολικό βιβλίο της Γραμματικής
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3778,16599/

Βήμα 2ο: Λύνω τις ασκήσεις της φωτοτυπίας, αφού μελετήσω πρώτα τη θεωρία!

Επανάληψη γλώσσα

Leave a Reply