Γλώσσα 6/5- Εγκλίσεις Ρημάτων

Μάθημα: Υποτακτική- Προστακτική Έγκλιση
Χρονοδιάγραμμα: έως Δευτέρα 11/5

Βήμα 1ο: Μελετήστε τις εγκλίσεις από την παρακάτω διαφάνεια:
https://www.slideshare.net/ssuser5ec450/ss-28343484

Βήμα 2ο: Κάντε τις ασκήσεις του φυλλαδίου (αφού μελετήσετε καλά τη θεωρία και τα παραδείγματα).

Ασκήσεις

Leave a Reply