Γλώσσα 18/5- Αντωνυμίες/ Συνώνυμα-Αντώνυμα

Μάθημα: Επανάληψη στις Αντωνυμίες και τα Συνώνυμα- Αντώνυμα
Χρονοδιάγραμμα: έως Τετάρτη 20/5

Βήμα 1ο: Μελετώ τις αντωνυμίες μέσω της παρακάτω παρουσίασης:
https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=84366258BE7536B1!177&wdSlideId=256&wdModeSwitchTime=1589729374340&authkey=!AKpyy9lCt2hpz90
ή από το βιβλίο της Γραμματικής :
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3789,16667/

Βήμα 2ο: Βλέπω τα βιντεάκια
- Αντωνυμίες:

- Συνώνυμα- Αντώνυμα:

Βήμα 3ο: Παίζω τα παιχνίδια
1) Μπορείς να βρεις αν είναι συνώνυμα ή αντίθετα τα ζευγάρια των λέξεων; Σέρνω τα ζευγάρια στην σωστή κατεύθυνση.
https://learningapps.org/watch?v=po98mzaqa20
2)Επίλεξε το είδος της αντωνυμίας.
Πάτα το τικ (κάτω δεξιά) κι έπειτα το βελάκι για να προχωρήσεις.
https://learningapps.org/watch?v=p7bk7ht7j20

Βήμα 4ο: Λύνω τις ασκήσεις της φωτοτυπίας.

Επανάληψη Γλώσσας

Leave a Reply