Γλώσσα 25/5- Ευθύς και Πλάγιος Λόγος

Μάθημα: Ευθύς και Πλάγιος Λόγος
Χρονοδιάγραμμα: έως Τετάρτη 27/5

Βήμα 1ο: Μελετώ την παρουσίαση για τον Ευθύ και τον Πλάγιο Λόγο.
https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=84366258BE7536B1!222&wdSlideId=267&wdModeSwitchTime=1590329930221&authkey=!AGXws2GbfTpeCrQ

Βήμα 2ο: Παρακολουθώ το παρακάτω βιντεάκι.

Βήμα 3ο: Παίζω τα παιχνίδια
1) http://inschool.gr/G6/LANG/LOGOS-EFTHYS-LEARN-G6-LANG-MYmatchB-1404170917-tzortzisk/index.html
2)http://inschool.gr/G6/LANG/LOGOS-EFTHYS-PLAGIOS-LEARN-G6-LANG-MYtriviaGROR-1404191555-tzortzisk/index.html
3)https://learningapps.org/watch?v=p7qd4a9pn20

Βήμα 4ο: Απαντώ στις ασκήσεις της φωτοτυπίας

ENOTHTA 13

Leave a Reply