Φυσική: Κυκλοφορικό Σύστημα

Βήμα 1ο: Μελετώ στο πορτοκαλί βιβλίο τις σελίδες 114-119
-Διαφάνειες:
Καρδιά:
http://users.sch.gr/gregzer/F/F-ST/Kikloforiko%20sistima/FST%20-%20Kikloforiko%20sistima%20-%2001/index.html
Κυκλοφορία Αίματος:
http://users.sch.gr/gregzer/F/F-ST/Kikloforiko%20sistima/FST%20-%20Kikloforiko%20sistima%20-%2002/index.html

Βήμα 2ο: Μαθαίνω πολύ καλά στην σελ. 119

Βήμα 3ο: Τα παρακάτω βίντεο θα με βοηθήσουν να καταλάβω καλύτερα το μάθημα

Βήμα 4ο: Μαθαίνω παίζοντας με τα παρακάτω quiz:
1)http://users.sch.gr/gregzer/F/F-ST/kykloforiko_glwssari/story_html5.html
2)http://www.daskalosa.eu/physics_st/kikloforiko/index.htm

Leave a Reply