Γεωγραφία: Χώρες Ανατολικής Ευρώπης (Β’)

Παρακολουθώ την παρακάτω διαφάνεια σχετικά με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
https://docs.google.com/presentation/d/1EVDR3gwp7YPlntu9VYmaMFiKvrzUtefPtrtYx_cwHuM/edit?usp=sharing

Leave a Reply