Μαθηματικά: Ποσοστά (Α’)


Μάθημα: Βρίσκω το Ποσοστό %- Βρίσκω την Τελική Τιμή

Βήμα 1ο: Μελετάω στο τετράδιό μου την θεωρία σχετικά με τα ποσοστά.

Βήμα 2ο: Μελετώ τις παρακάτω διαφάνειες
- Εκτιμώ το ποσοστό στα %
https://www.slideshare.net/johngfer/ss-16840806?ref=http://daskalosa.eu/maths_st/st_maths_40_ektimo_to_pososto.html
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=h7Vy06jFgc8&feature=emb_title

- Βρίσκω το ποσοστό %
https://www.slideshare.net/johngfer/ss-7412552?ref=http://daskalosa.eu/maths_st/st_maths_41_brisko_to_pososto.html

- Βρίσκω την τελική τιμή
https://www.slideshare.net/schoolarxeio/ss-31953298?ref=http://daskalosa.eu/maths_st/st_maths_42_lyno_problimata_me_pososta_brisko_tin_teliki_timi.html
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=s8ZADqhZjsY&feature=emb_title

Βήμα 3ο: Κάνω εξάσκηση με τα παρακάτω παιχνίδια
1)https://www.mathplayground.com/balloon_invaders_percent.html
2)http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=33
3)http://www.math-play.com/changing-fractions-to-percents/concentration-changing-fractions-to-percents_html5.html
4)https://www.mathplayground.com/DecentionJr/index.html

Leave a Reply