Ξέρω ότι σας έλειψαν και τα κλάσματα!!!!!!! 

Για να τα θυμηθούμε

Γράφω στο τετράδιο Μαθηματικών

5 Γνήσια κλάσματα

5 καταχρηστικά κλάσματα

5 κλάσματα ίσα με την ακέραιη μονάδα

5 μεικτούς αριθμούς

Φτιάχνω 3 ισοδύναμα κλάσματα με το 1/2 (ένα δεύτερο)

 

Leave a Reply