Αειφορία και ανθεκτικότητα: οι στόχοι του μέλλοντος

Οι 17 "Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης" (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών (UN)