ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ C++14 PART 1

ΣΥΜΒΟΛΑ

2 αριθμός α<3 αριθμός β= β μεγαλύτερο      <δεύτερος αριθμός = μεγαλύτερος..                                                                                                       7 αριθμ. α > 3 αριθμ. β= α μεγαλύτερο           > πρώτος αριθμός = μεγαλύτερος.                                                                                                            => = α αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος με τον β.                                                                                                                                                                       =< = β αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος με τον α.                                                                                                                                                                         != οι αριθμοί είναι διάφοροι.                                                                                                                                                                                              ==  = είναι ίσα