Εργασίες από “τον κύκλο του νερού”

Αφού θυμηθήκαμε τον τρόπο που η φύση ανακυκλώνει το νερό, αλλά και το πως ο άνθρωπος μέσα από την τεχνολογία βρήκε τον τρόπο να μην επιβαρύνει τον κύκλο του νερού,το πως στα παλιά τα χρόνια, από την έλλειψη καθαρού νερού και κανόνων υγιεινής, είχαν δημιουργηθεί αρρώστιες που αποδεκάτισαν την ανθρωπότητα, και το συνδυάσαμε  με τις μέρες μας και την πανδημία σκεφτήκαμε να εμπεδώσουμε τη λειτουργία μιας σωστά οργανωμένης κοινωνίας, ως προς τη διαχείριση των υδάτινων πόρων (δηλαδή του νερού), επαναλαμβάνοντας την εργασίας μας.
Απολαύστε τις δύο ζωγραφιές των μαθητών που συμμετείχαν.