Η “Φανταστική δεντροπολιτεία” της Γ’ και της Δ’ τάξης

Οι μαθητές σχεδίασαν με τονικές διαβαθμίσεις, μια "φανταστική δεντροπολιτεία", λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις σημερινές συνθήκες που ζούν. Προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των κατοίκων όλων των ηλικιών, με οδηγό τις εξής κατηγορίες:
1. Κατοίκηση
2. Δίκτυα (οδικό, ηλεκτρικό, υδρευσης, αποχέτευσης, τηελπικοινωνιών)
3. Δημόσιες υπηρεσίες (Εκπαίδευση, Ασφάλεια, Δ. Διοίκηση, Υγεία - πρόνοια)
4. Αγορά (Καταστήματα, Υπηρεσίες, Διασκέδαση, Ψυχαγωγία, Αθλητισμός)
5. Φυσικό περιβάλλον (πάρκα, δέντρα, ποτάμια, ζώα)
6. Άνθρωποι
Προτεινόμενα Υλικά: Μολύβι ή μαρκαδοράκι
Απολαύστε όσες εργασίες ανέβασαν στην η-τάξη

Leave a Reply