Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Σήμερα με την ομάδα 1 προχωρήσαμε στο ευ, μόνο στο βιβλίο μαθητή σελ. 26-27.  Για το σπίτι έχουμε ανάγνωση στη σελ. 26 και μια φωτοτυπία.

Στα μαθηματικά προχωρήσαμε στο μάθημα 42 από το βιβλίο μαθητή προσθέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Στην τάξη δουλέψαμε με δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι γνωστός για τα παιδιά, είναι αυτός που δουλέψαμε και στις προσθέσεις με 3 όρους, βάζω τα πολλά στο μυαλό μου και ανεβαίνω τόσα όσα έχω στα δάχτυλά μου. Στον δεύτερο τρόπο δουλέψαμε με τα συμπληρώματα του 10, σπάμε δηλαδή τον δεύτερο όρο ώστε να συμπληρώσουμε μια δεκάδα και μετά προσθέτουμε στη δεκάδα ότι έμεινε από τον δεύτερο όρο. Για παράδειγμα 8 + 4 = 8 +2 +2= 10+2= 12. Εδώ θα βοηθήσει εάν χρησιμοποιήσετε δυο δεκάδες από ίδια πράγματα για παράδειγμα 10 πράσινα καλαμάκια και 10 κόκκινα ώστε να το βλέπουν κιόλας. Για την Τρίτη έχουμε μια φωτοτυπία.

Γλώσσα_5_06_20

Μαθηματικά_5__6_20

Leave a Reply