Μια ξεχωριστή εκδρομή στην παλιά πόλη

Πήγαμε εκδρομή την Παρασκευή στις 12/02/2021 με όλοι την πρώτη τάξη και με κάποιους καθηγητές. Στην εκδρομή που πήγαμε περπατήσαμε πάρα πολύ μέχρι που φτάσαμε στην παλιά πόλη. Μόλις φτάσαμε στην εκκλησία του ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ μας χώρισαν σε ομάδες και μας έδωσαν κάποια φυλλάδια με πληροφορίες για το κάθε μνημείο και μας είπαν ότι θα πάμε σε κάθε ένα ξεχωριστά να τα τραβήξουμε φωτογραφία το κάθε μνημείο ξεχωριστά. Όταν τελειώσαμε κάναμε μια εργασία και φύγαμε.

Νικόλας Σκιαθίτης

Αναστασία Τερλόγκου