Δραστηριότητα 3 – Pixels και οθόνες

Που συναντάμε οθόνες στην καθημερινότητά μας;  Πως λειτουργούν; Κάνουν κακό στα μάτια μας;  Πως μπορούμε να προστατευθούμε;

Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα που θα προκύψουν, θα απαντήσουμε γνωρίζοντας ταυτόχρονα την λειτουργία της οθόνης που τόσο χρησιμοποιούμε κάθε ημέρα!

Τα Pixels είναι βασικό μέρος της οθόνης...μια οθόνη μπορεί να αποτελείται από χιλιάδες pixels!

Με την βοήθεια των Pixels και ενός τετραδίου με τετραγωνάκια θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα σαν εκείνες που δημιουργούνται στην οθόνη!

   

 

     

Leave a Reply